novinky   prodej   podpora   ke stažení  
home
software
projekty ist
bezpečnost
rozpis

nemocnice (1)
sociální ústav
nemocnice (2)
sociální ústav (2)


Na hlavní stránku produktu  Příklad 3 - Nemocnice

Na nemocničním oddělení je zaměstnáno celkem 14 pracovníků. Z toho je 7 sester, 4 ošetřovatelky, 2 sanitáři a jedna staniční sestra. Sanitáři a staniční pracují pouze v pracovní dny ve směně ranní (RO). Možná se může zdát zbytečné zadávat je do programu, když mají pořád tutéž směnu. Nicméně důvody jsou pro to hned dva. Za prvé, máme všechny pracovníky v jednom tištěném rozpise a za druhé, což je důležitější, máme tím pádem pro sanitáře a staniční sestru k dispozici i všechny kalkulace opracovaných hodin apod., které bychom museli jinak provádět ručně.

Sestry a ošetřovatelky pracují ve dvousměnném provozu. V pracovní dny je potřeba naplnit směny Ranní sestry (R), Noční (N) a denní (DN, DO). Situace je o to složitější, že některé směny se dále rozlišují na základě toho, ve který den jsou generovány. Například denní směna se dělí na operační den (DO) v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek a neoperační den (DN) - středa, sobota, neděle + svátky. Ranní směna sester se naplňuje jen v neoperační dny.

Dalším faktorem, který vstupuje do hry jsou, jsou kategorie pracovníků. Některé směny se totiž obsazují jen pracovníky určité kategorie. Tak například v denní operační směně (DO) musí být vždy dvě sestry a jedna ošetřovatelka. Noční směnu (N) musí zase sloužit alespoň jedna sestra a jedna sestra nebo ošetřovatelka. Podmínek tohoto typu je více. Všechny jsou uvedeny v tabulce, která obsahuje souhrn požadavků pracoviště.

Čtvrtá ošetřovatelka nepracuje ve směnném provozu (tzn. nesmí sloužit směnu N). Dále obvykle slouží dvě denní směny a pak má dva dny volno.

K dalším požadavků patří snaha zachovat pracovníkům měsíčně alespoň jeden volný víkend (So + Ne). Mezi omezením patří i to, že pracovník by neměl mít za sebou dvě směny stejného typu (tzn. noční nebo denní). Toto pravidlo pochopitelně neplatí pro ošetřovatelku 4.

Všechny požadavky shrnuje následující tabulka:

Pracovníci
7 sester, 4 ošetřovatelky (tři ve dvousměnném provozu, jedna v jednosměnném provozu - 2 x denní + 2 x volno), 2 sanitáři (jen ranní), 1 staniční (jen ranní)
Směny
RO Ranní 06.00 – 14.00 h (7,5 hod.) 2 sanitáři, 1 staniční
(Po - Pá)
R Ranní 06.00 – 14.00 h (7,5 hod.) 1 sestra
(St, So, Ne + svátky)
DN Denní neoperační 06.00 – 18.00 h (11,75 hod.) 1 sestra, 1 ošetřovatelka
(St, So, Ne + svátky)
DO Denní operační 06.00 – 18.00 h (11,75 hod.) 2 sestry, 1 ošetřovatelka
(Po, Út, Čt, Pá)
N Noční 18.00 – 06.00 h (11,75 hod.) 1 sestra, 1 sestra nebo ošetřovatelka
(Po - Ne + svátky)
Omezení
Ošetřovatelka 4 (DN, DO), 2 x denní + 2 x volno
Maximální počet směn za sebou 1 x DN nebo DO, 1 x N
Zachovávat stejný počet odpracovaných hodin.
Víkendy
Měsíčně 1 víkend volný


Rozpis vygenerovaný programem vypadá takto:

Klepnutím obrázek zvětšíte.